O nás ...

Organizované chovatelství exotického ptactva v Klatovech vzniklo v roce 1969 založením spolku Klatovy 4 pod ČSCH. Za dob minulých bylo členství výhodou, byla možnost získání přídělu krmiva, kroužků apod. proto členská základna měla i několik desítek chovatelů školáky počínaje a důchodci konče. Po revoluci se vše ,,bohužel" otočilo, začaly vznikat firmy nabízející krmivo o kterém mnozí ani nevěděli, že existuje. Také kroužky a ostatní chovatelské potřeby se dnes dají bez problému koupit na burzách. Najednou není moc důvodů být dále organizován. Organizace nemají co svým členům nabídnout (kromě možnosti platit členské příspěvky) a ti je samozřejmě začali opouštět. Toto postihlo i klatovskou čtyřku, kde se počet členů dostal na 12 a hrozil jeho zánik.V roce 2000 byl zvolen předsedou př. Antonín Korec, kterému se spolek podařilo udržet i přes tuto krizi. Alfou a omegou všeho bylo udržení pravidelných schůzí vždy 3. pátek v měsíci, nebýt toho, bylo by dnes chovatelství v Klatovech minulostí. Další ránou, bylo ,,vyhození" z chovatelského areálu na ,,Pazderně", který pomáhali budovat naši členové, kde jsme celá léta pořádali výstavy a jiné akce. Tento jsme museli bez uznání podílu opustit a hledat si nové prostory pro uskladnění výstavních voliér, klecí, bodovaček a ostatního materiálu.,,Pazderna" spadla do klína ,,jedničce" v jejíž režii chátrá a zadlužuje se (asi si na ni někdo brousí zuby). Azyl jsme nalezli v budově střeleckého klubu v Lubech. Střelci nám zde umožňují i pořádání výstav, za to jim patří náš dík. Ztrátou ,,Pazderny" jsme ztratili také důvod dále setrvávat u ČSCH, který nám jen prodával členské známky a jakékoliv podpory činnosti či zastání jsme se od něj nedočkali. Po zvážení všech pro i proti jsme v roce 2012 z ČSCH vystoupili, založili občanské sdružení s názvem Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy - KCHEPK - a vstoupili do KPEP, který chovatelství podporuje na všech úrovních. Sbohem Klatovy 4 a ČSCH, rozjetý vlak zvaný KPEP nám umožnil připojení vagonu se jménem KCHEPK a dal nám tím možnost oživit chovatelství nejen na klatovsku a my se budeme snažit, aby toho nelitoval. Nadále budeme pořádat podzimní výstavu, zajímavé přednášky, návštěvy chovatelů a chovatelských akcí. Rádi uvítáme nové i staronové členy včetně mládeže. Je stále dost toho, co chovatel jednotlivec nezvládne, nezajistí, nesežene, neuvidí, neuslyší ..........................nezažije.

                                                                                                                                                                                          předseda o.k. Radek Červený