NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÁ AKCE KLUBU:

Zájezd do ZOO Norimberk 16.5.2015

 

KALENDÁŘ KLUBOVÝCH SETKÁNÍ (SCHŮZÍ) 2015

Pokud nenastane změna,konají se každý 3.pátek v měsíci od 19:00 hod.v salonku restaurace Rozvoj v Klatovech.

16. LEDEN                           17. ČERVENEC                         

13. ÚNOR                             21. SRPEN

13. BŘEZEN - VÝROČNÍ      18. ZÁŘÍ

17. DUBEN                           16. ŘÍJEN

15. KVĚTEN                          20. LISTOPAD

19. ČERVEN                         18. PROSINEC