KALENDÁŘ KLUBOVÝCH SETKÁNÍ (SCHŮZÍ) 2017

Pokud nenastane změna,konají se každý 3.pátek v měsíci od 19:00 hod.v salonku restaurace Rozvoj v Klatovech.

20. LEDEN                           21. ČERVENEC                         

17. ÚNOR                             18. SRPEN

17. BŘEZEN - VÝROČNÍ      15. ZÁŘÍ

21. DUBEN                           20. ŘÍJEN

19. KVĚTEN                          3. LISTOPAD

16. ČERVEN                         15. PROSINEC